Pro pocit bezpečí


Harmonizované prostÅ™edí a život bez strachu z techniky vám pomůže vytvoÅ™it spolehlivá ochrana pÅ™ed elektrosmogem. Moderní civilizace pÅ™ináší stále nové možnosti, jak si život ulehÄit a zpříjemnit. DÄ›je se tak za pomoci nejrůznÄ›jších technických vymožeností. A opravdu je s nimi život snazší a zábavnÄ›jší. Ale navíc je také mnohem nebezpeÄnÄ›jší. S elektrozařízeními je spojeno negativní záření, které je vÅ¡udypřítomné. A jedinÄ› ten, kdo se dokonale chrání, nemusí se své techniky bát.

Aby technika neškodila

Technika je vÅ¡ude s námi. Je to taková vymoženost, že si bez vÄ›tÅ¡iny tÄ›chto elektrozařízení neumíme život už vůbec pÅ™edstavit. Ale ani nemusíme. Pokud si z ní udÄ›láme „hodného“ sluhu a pomocníka, tak se není Äeho obávat. JedinÄ› ochrana pÅ™ed elektrosmogemje schopna zajistit takové bezpeÄí. Ten je totiž vÅ¡udypřítomný. Tak bývá oznaÄováno negativní Å¡kodlivé záření, které vzniká kolem vÅ¡ech elektrozařízení. Není možné se mu vyhnout, je vÅ¡ak možné se mu úÄinnÄ› bránit. Tím je záření neutralizováno a vznikne bezpeÄné a harmonizované prostÅ™edí.