Rodičovské předsudky hýbou světem

V současné době mají rodiče utkvělou představu o tom, že dítě musí mít vysokou školu, jinak bude méněcenné a společensky naprosto neuplatnitelné. Díky tomu, že dětská populace není rozhodně početná, se na střední školu bez obtíží dostanou i děti, které nejsou právě obdařeny studijními předpoklady. Často vystudují s odřenýma ušima a ještě je rodiče donutí jít studovat nějakou soukromou vysokou školu. Když ji vyjdou, jsou často neuplatitelní na trhu práce. Je to zbytečné. Kdyby šly na učební obor, mohli by být velmi úspěšní.
 nářadí řemeslníka.jpg

Učební obory jako základ úspěšného drobného podnikání

Rodiče by si totiž měli zjistit, jaký je vlastně současný koncept učňovského vzdělávání. Tříletý učební obor je určen k tomu, aby si mladí lidé osvojili základy řemesla. Jedná se o maximum praxe, aby dotyčný člověk mohl po ukončení studia nastoupit hned do zaměstnání, aniž by musel procházet dlouhodobým zaškolováním. Tento obor je ukončený učňovskými zkouškami a dotyčný student získává výuční list. Pokud chce, může jít studovat dál v rámci nástavbového studia obor podnikání. Všimli jste si, že v podstatě každá učňovská škola nabízí následné nástavbové studium podnikání, které je posléze ukončeno maturitní zkouškou? Možná jste si položili otázku, jaký je důvod.
nástoje na ruční práce.jpg
Prostý. Současný koncept učňovského vzdělávání vychází z toho, že o řemeslníky je maximální zájem a proto lze předpokládat, že mladý člověk velmi rychle začne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná. K tomu je ovšem zapotřebí znát základy účetnictví, orientovat se v administrativě a legislativě, získat základní ekonomické vzdělání. A k tomu právě slouží obor podnikání. Je to cíleno maximálně pragmaticky a učňovské vzdělávání je míněno jako líheň budoucích drobných a středních podnikatelů. Bylo by fajn, kdyby to dokázalo pochopit a ocenit také více rodičů.